TEST 51: hrvatski - češki

Drag the word to the blank!
štěstí - bolí - daří - doutník - moc - muž - potom - pracuješ - sedmý - staří - suché - taxi - všeobecně - zdravý - zprávy -

1. najnovije vijesti > nejnovější
2. zapaliti cigaru > zapálit
3. Naručite mi molim taxi. > Zavolejte mi, prosím, !
4. Gdje Vas boli? > Kde Vás to ?
5. odmah nakon / kratko poslije > hned / krátce poté
6. sedmi, sedma, sedmo >
7. mi smo istih godina / isto smo stari > jsme stejně
8. Imati sreće > mít
9. to nije puno vrijedno > to nestojí za
10. loše mi je > se mi špatně / mám se špatně
11. Moj djed je star ali zdrav. > Můj dědeček je starý, ale .
12. općenito > celkově /
13. Htio / htjela bih suho bijelo vino. > Chtěl bych bílé víno.
14. Studiraš li ili radiš? > Studuješ nebo ?
15. Ovaj čovjek je povrijeđen. > Tento je zraněný.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!