TEST 49: hrvatski - češki

Drag the word to the blank!
Drahý - cestu - hrozný - já - jazyk - měnit - malé - mohu - německy - nemít - pojišťovny - pravdu - slyšet - syta - vzbudit -

1. učim njemački > učím se
2. najesti se > najíst se do sytosti / do
3. Gdje mogu iznajmiti auto? > Kde si můžu / pronajmout auto?
4. nemati pravo / ne biti u pravu > nemít
5. nemati volje > chuť
6. Mijenjati novac > peníze
7. Imate li zdrastveno osiguranje? > Jste veden u zdravotní ?
8. on neće slušati > nechce nic / nechce poslechnout
9. engleski jezik > anglický / angličtina
10. to ja pitam tebe > to se ptám tebe
11. Dragi gospodine X! > pane X,
12. probuditi se > se / probudit se
13. Htio / htjela bih malo / veliko pivo. > Chtěl bych / velké pivo.
14. strašno / užasno > strašný /
15. putovati > cestovat / vydat se na / být na cestách

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!