TEST 93: français - turc

Drag the word to the blank!
Lütfen - benziyor - değil - dinle - getirir - hakkında - muayenesi - nerede - ona - ortalamada - sözleşmek - silmek - tehlikeye - yıkar - yetenekleri -

1. s’essuyer la figure / le visage > yüzünü
2. Ca lui ressemble. / C’est bien lui. / C’est tout lui. > ona
3. Ce n’est pas son point fort. > bunda güçlü
4. Je ne peux pas le supporter. / Je ne le supporte pas. / Je ne peux pas le voir en peinture. > ondan hoşlanmıyorum / katlanamıyorum
5. De quoi s’agit-il ? > Konu ne?/ne ?
6. Ses capacités intellectuelles sont grandioses. > Entelektüel/Zihinsel çok iyi.
7. Veuillez aller chercher mes bagages. > Lütfen bagajımı alıp misiniz?
8. Veuillez laver ces vêtements. > Bu giyecekleri/elbiseleri mısınız?
9. risquer sa vie > hayatını atmak / ölümü göze almak
10. un examen médical / une consultation chez le médecin > doktor
11. en moyenne > ortalama olarak /
12. Tournez, s’il vous plaît ! / T.S.V.P. > çevirin!
13. prendre un rendez-vous avec > ...le buluşmaya / randevulaşmak
14. Quel est le garage le plus proche ? > En yakın tamirci/tamir atölyesi ?
15. Suis son conseil ! > Öğüdünü/Tavsiyesini !

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!