TEST 98: français - turc

Drag the word to the blank!
İki - İlginç - ıslanmak - Hep - Kızı - Yemek - aldık - arkadaşım - aynı - defa - geçmek - geçti - proje - sekize - yorulmak -

1. C’est un projet intéressant. > İlginç bir .
2. C’est un projet intéressant. > bir proje.
3. se fatiguer >
4. se mouiller >
5. Je ne sais pas si elle a un fils ou une fille. > mı var oğlu mu bilmiyorum.
6. Le repas est froid. > soğuk.
7. vers huit heures > saat doğru
8. un de mes amis > bir / iyi bir tanıdığım
9. Combien de temps cela fait-il ? / Ca fait combien de temps ? > Ne kadar bir zaman oldu? Ne kadar bir süre ?
10. Combien font 2 + 2 ? > iki daha/İki artı iki kaç eder?
11. Doucement ! > yavaş yavaş!
12. pour la dernière fois > son kez/son / son olarak
13. Nous avons bien reçu votre livraison. > Gönderdiğiniz/Gönderdiğin …i .
14. traverser une rivière à la nage > ırmağı/nehri yüzerek
15. du même âge > yaşta

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!