TEST 20: English - Danish

Drag the word to the blank!
Disse - Kan - alder - billet - forbudt - ligemåde - mening - regner - stemmer - tabt - telefonbog - trappen - tysk - ved - venstre -

1. I am going upstairs > jeg går op ad
2. I would like a ticket for tonight. > Jeg vil gerne have en til i aften.
3. I've lost my ticket. > Jeg har min billet.
4. Can you repair my car? > De / du reparere min bil?
5. Have you got a telephone directory? > Har De / du en ?
6. Thank you, the same to you! > Tak i !
7. The bell is ringing. There is somebody at the door. > Det ringer. Der er nogen døren.
8. These trousers are too tight. > benklæder er for snævre.
9. Right! / Quite so! > Rigtig ! / Det !
10. to change one's mind > ændre sin
11. to translate into German > oversætte til
12. Post no bills! / Don't put up signs! > opklæbning
13. from left to right > fra til højre
14. it is raining > det
15. at the age of fifty > i en af 50 år

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!