TEST 4: English - Danish

Drag the word to the blank!
Bliv - Hvor - Hør - Rigtig - besøg - dels - dig - dumpede - grænsen - her - lytter - optaget - sig - tage - undervisning -

1. I am listening. > Jeg hører. / Jeg .
2. I'll call you later. > Jeg ringer til senere.
3. He failed his examination. > Han til prøven.
4. tell him to come > til ham, at han skal komme
5. The number is engaged / busy (am.). > Nummeret er .
6. Right! / Quite so! > ! / Det stemmer!
7. Listen! > !
8. in part / partly > til
9. to be at school > have
10. to cross the border > køre over
11. to have guests / visitors > have gæster /
12. to take leave > afsked
13. Come here! > Kom !
14. How long have you been sick / ill? > lang tid har De / du været syg?
15. Stay a bit longer! > lidt længere!

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!