TEST 9: Deutsch - Tschechisch

Zieh das Wort in die Lücke!
čínsky - štěstí - štěstí - úspěch - děti - daří - jsem - jsou - mít - možné - při - přinést - ptát - ruka - výhled -

1. nach dem Weg fragen > se na cestu
2. das Zimmer liegt / geht nach dem Garten > pokoj má do zahrady / je situován do zahrady
3. Ich hatte einen Termin beim Arzt. > Byl objednán k lékaři.
4. sechs weniger zwei ist gleich vier > šest mínus dvě čtyři
5. Meine linke Hand blutet. > Má levá krvácí.
6. Wie geht es Ihnen? > Jak se Vám ? / Jak se máte?
7. Sie versteht Chinesisch. > Rozumí .
8. alle Kinder > všechny
9. Alles Gute! / Mach's gut! / Viel Glück! > Mnoho ! / Zlom vaz!
10. Glück bringen > přinášet / přnést
11. Interesse haben an > zájem o
12. so oft wie möglich > tak často, jak jen to bude
13. vor / während / nach den Mahlzeiten > před jídlem / / po jídle
14. Erfolg haben > být úspěšný / mít
15. Bringen Sie mir etwas Zitrone. > Můžete mi trochu citronu?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. Siehe LIZENZ-VEREINBARUNG
KOSTENLOS zum privaten Gebrauch, für öffentliche Schulen und für nicht-kommerzielle Zwecke.