TEST 73: Deutsch - Türkisch

Zieh das Wort in die Lücke!
çok - aşinası - bunun - dışarıda - eşyalar - geçiş - geçilmez - gelmez - gibi - lâmbasından - olarak - oluyor - sayılmaz - soluyun - yüksek -

1. das gehört nicht zur Sache > konuyla ilgisi yok / bu konu dışı
2. das gilt / zählt nicht > bu geçerli değil / bu
3. Was ist mit ihm los? > Ona ne ?
4. ebenso viele wie > ... kadar / ...le aynı sayıda/aynı miktarda
5. ich kann nicht anders als > ...den başka çarem yok / ...den başka bir şey elimden
6. Nicht überholen! > Taşıt ! Sollama!
7. Biegen Sie nach der dritten Verkehrsampel rechts ab. > Üçüncü trafik sonra sağa dönün.
8. Dieser Koffer enthält nur persönliche Dinge. > Bu bavulda yalnızca/sadece özel var.
9. mit Höchstgeschwindigkeit > en hızla
10. alles in allem > toplam
11. Holen Sie tief Atem! > Derin derin ! Derin soluk/nefes alın!
12. vom Sehen kennen > göz olmak
13. er hat Vorfahrt > üstünlüğü onun
14. er tut nur so > öyleymiş yapıyor/yapar
15. draußen geht ein Wind > dışarısı hafif rüzgârlı / hafif rüzgâr var

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. Siehe LIZENZ-VEREINBARUNG
KOSTENLOS zum privaten Gebrauch, für öffentliche Schulen und für nicht-kommerzielle Zwecke.