TEST 49: dansk - svensk

Drag the word to the blank!
åsikten - är - enligt - hade - hade - imponerande - lista - mat - mjölken - sig - skilja - två - tysta - upp - viktigt -

1. i det skjulte > i det / i det undanskymda
2. Han havde lejlighed til at træffe den store stjerne. > Han tillfälle till att möta den stora stjärnan.
3. Hans intellektuelle evner er fantastiske. > Hans intellektuella förmågor är .
4. Har De stadig plads til to telte? > Har ni plats för tält till?
5. Vasken er stoppet. > Tvättfatet igenproppat.
6. adskille sig fra > sig från
7. det er mig magtpåliggende, at > det är för mig, att
8. det har han ikke fortjent > det har han inte gjort förtjänt av
9. Vi havde ikke mulighed for at se det fantastiske show. > Vi inget tillfälle att se den fantastiska showen.
10. holde på, at > ha den , att
11. Forsigtig, trin! > Se för trappsteget!
12. opstille en liste > göra en
13. Er der mulighed for selv at lave mad? > Finns det en möjlighet (Är det möjligt) att laga själv?
14. så vidt jeg ved > mitt vetande / så mycket som jag vet
15. mælken er sur > har surnat

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!