TEST 11: dansk - kinesisk

Drag the word to the blank!
停 - 别 - 助 - 和 - 外 - 外 - 市 - 所 - 最 - 某 - 烹 - 现 - 象 - 跟 - 这 -

1. I dag tager jeg på markedet. > 我 今 天 去 集
2. tage afsked >
3. Bed din far om hjælp. > 请 向 您 爸 爸 求
4. jeg er fremmed her > 我 是 地 人
5. jeg kender ikke noget til det > 我 对 此 一 无
6. kende nogen > 某 人 认 识
7. Denne mand er såret. > 男 子 受 伤 了 。
8. besøge én > 人 作 一 次 拜 访
9. Klokken er kvarter i seks. > 在 是 差 一 刻 六 点 。
10. endelig gøre noget > 后 做 某 事
11. som sædvanlig > 往 常 一 样 / 一 如 既 往
12. fremmede sprog >
13. hun laver god mad > 她 擅 长
14. Må jeg parkere her? > 我 可 以 在 这 儿 车 吗 ?
15. fødselssted og -dag > 出 生 地 点 日 期

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!