TEST 6: dansk - italiensk

Drag the word to the blank!
Normale - bambini - camicia - commiato - così - già - gli - grazie - importante - migliaia - molto - parlare - pianta - troppo - va -

1. tage afsked > prendere
2. Har du tidligere arbejdet her i landet? > Ha lavorato nel nostro paese?
3. Jeg har hørt så meget om dig. > Ho sentito tanto di Lei.
4. Jeg vil gerne købe en skjorte. > Vorrei comperare una .
5. Det var så dejligt! > Era bello / Quanto era bello!
6. vigtig / af betydning >
7. Disse benklæder er for snævre. > Questi pantaloni sono stretti.
8. alle børn > tutti i
9. småpengene > spiccioli
10. Normal eller Super? > o super?
11. kort over Tyskland > la della Germania
12. Er der langt endnu? > È lontano? / Manca ancora ?
13. Tusind tak! / Mange tak! > Tante !
14. Tusinder af mennesker > di persone
15. Hvordan har De / du det? > Come sta? / Come ?

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!