TEST 79: српски - бугарски

Drag the word to the blank!
Добре - На - Послушай - бележка - благодаря - вината - за - кауза - лоста - навън - основателно - понякога - резултатът - с - чек -

1. Najmanja otkupna količina iznosi 200. > Минималното количество получаване е 200.
2. Nalazi li se to kraj mora? > морето ли се намира?
3. napolju duva vetar > има вятър
4. Velika hvala za Vaše gostoprimstvo. > Много за гостоприемството Ви.
5. Sklopiti prijateljstvo sa > завързвам приятелство
6. Slušaj njegov savet! > съвета му!
7. Dobro došli! > дошли!
8. Koji je rezultat? > Какъв е от играта?
9. Donesite mi vinsku kartu. > Донесете ми листа с .
10. povući ručku > издърпвам ръчката /
11. pravedna stvar > справедлива
12. primiti nešto k znanju > вземам си за нещо
13. Hteo / htela bih da unovčim putni ček. > Бих искал да осребря .
14. tu i tamo / ponekad / s vremena na vreme / povremeno > / от време на време
15. iz opravdanih razloga > напълно

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!