TEST 51: српски - бугарски

Drag the word to the blank!
Къде - във - е - избърсвам - кураж - кутия - ми - мнение - място - почивен - първа - размер - съхранение - телевизора - цел -

1. u tu svrhu > за тази
2. ja na Vašem mestu > аз на Ваше
3. obrisati sunđerom > с гъбата
4. Od koga zavisi? / Ko je kriv? > Кой виновен?
5. Odšlepajte moje vozilo molim. > Моля изтеглете колата .
6. Gde je sledeća mehaničarska radionica? > е най-близкият сервиз?
7. biti u vezi s(a) > връзка съм с
8. Električar je popravio naš televizor. > Електротехникът поправи ни.
9. imati slobodno > не съм на работа / имам ден
10. predati prtljag > давам багажа на
11. prve klase > класа
12. iste su visine > те имат един и същ
13. stajati na stanovištu da > на съм, че
14. kutija šibica > кибрит
15. izgubiti hrabrost > загубвам

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!