TEST 58: српски - бугарски

Drag the word to the blank!
Бих - Тя - великолепна - вкусен - всеки - въпрос - голямо - двойно - долния - лед - много - немски - пари - радиото - той -

1. Želite li leda u Vašem piću? > Желаете ли в питието си?
2. Na donjem spratu. > На етаж.
3. na radiu > по
4. Na sreću je on danas ovde. > За щастие е тук днес.
5. radi se o > касае се за / става за
6. Kako se to kaže na nemačkom? > Как се казва това на ?
7. biti dobrog okusa > съм
8. divan pogled > великолепен изглед / панорама
9. Ona će sresti svog oca. > ще се срещне с баща си.
10. to košta puno novaca / para > това струва много
11. prepodne > предиобед / предиобед
12. Preveliko je / premaleno. > Много е / малко.
13. Hteo / htela bih malo / veliko pivo. > искал малка / голяма бира.
14. duplo više / dvostruko toliko > повече
15. Putujem ujutro veoma rano. > Утре ще отпътувам рано.

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!