TEST 97: српски - шведски

Drag the word to the blank!
Historia - Vid - detta - finns - funktion - knyta - linje - något - nog - själv - spara - under - växla - vara - viner -

1. Najmanja otkupna količina iznosi 200. > köp är minsta antalet 200.
2. van pogona / ne radi > ur
3. Zapakujte mi to molim! > Vill du snäll och slå in detta åt mig?
4. Gdje se nalazi najbliža stanica podzemne železnice? > Var närmaste tunnelbanestation?
5. Ne propuštaj priliku! > Missa inte tillfälle!
6. Biologija. Matematika. Geografija. Jezici. Istorija. > Biologi. Matematik. Geografi. Språk. .
7. sit / sita sam toga > jag har fått av det
8. Imate li vina / likere? > Har ni / likörer?
9. pod jednim uslovom > en förutsättning
10. Moramo da štedimo struju. > Vi måste el.
11. povući pravu liniju > dra ett rakt streck / en rak
12. Prosudite sami! > Döm !
13. ostavi mi nešto > lämna kvar åt mig
14. Hteo / htela bih da unovčim putni ček. > Jag skulle vilja en resecheck.
15. stisnuti pesnicu > näven

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!