TEST 24: српски - шведски

Drag the word to the blank!
betala - beträffar - bilen - därför - detta - före - honom - kunna - kvar - leder - möte - mage - rätta - sidor - synd -

1. s pravom > med
2. što se tiče mene > jag för min del / vad mig
3. Da li bi ste popravili auto? > Skulle ni laga bilen?
4. na ovom području > område
5. sa svih strana / odasvuda > från alla håll / från alla
6. Kakva šteta! > (Vad) !
7. zavisi od njega > det beror på
8. to ne vodi ničemu > det till ingenting
9. dogovoriti se s(a) / zakazati sastanak > bestämma ett med
10. pokvariti želudac > få dålig
11. Morate da platite carinu. > Ni måste tull.
12. upravo zbog toga > just
13. Pre upotrebe promućkati / protresti! > Skakas användning!
14. ostati u vezi s(a) > stanna i kontakt med
15. gurati kola > skjuta på

Copyright © 1997-2012 by Goethe-Verlag GmbH München, Germany
All rights reserved. See our LICENSE AGREEMENT
FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!