Learn languages! คลิกที่ภาพ


情感

qínggǎn
ความรู้สึก


动物

dòngwù
สัตว์


体育

tǐyù
กีฬา


音乐

yīnyuè
เพลง


办公室

bàngōngshì
สำนักงาน


饮料

yǐnliào
เครื่องดื่มrén
คน


时间

shíjiān
เวลา


环境

huánjìng
สิ่งแวดล้อม


包装

bāozhuāng
บรรจุภัณฑ์


工具

gōngjù
เครื่องมือ


交通

jiāotōng
การจราจร


水果

shuǐguǒ
ผลไม้


闲暇

xiánxiá
เวลาว่าง


军事

jūnshì
ทหาร


服装

fúzhuāng
เสื้อผ้า


通讯

tōngxùn
การสื่อสาร


技术

jìshù
เทคโนโลยี


公寓

gōngyù
อพาร์ทเม้นต์


食品

shípǐn
อาหาร


职业

zhíyè
อาชีพ


蔬菜

shūcài
ผัก


物品

wùpǐn
วัตถุ


教育

jiàoyù
การศึกษา


身体

shēntǐ
ร่างกาย


自然

zìrán
ธรรมชาติ


资产

zīchǎn
การเงิน


家具

jiājù
เฟอร์นิเจอร์


宗教

zōngjiào
ศาสนา


植物

zhíwù
พืช


抽象的术语

chōuxiàng de shùyǔ
ศัพท์นามธรรม


厨房用具

chúfáng yòngjù
เครื่องใช้ในครัว


材料

cáiliào
วัสดุ


健康

jiànkāng
สุขภาพ


汽车

qìchē
รถ


艺术

yìshù
ศิลปะ


城市

chéngshì
เมือง


天气

tiānqì
สภาพอากาศ


购物

gòuwù
ช้อปปิ้ง


建筑

jiànzhú
สถาปัตยกรรม


大动物

dà dòngwù
สัตว์ใหญ่


小动物

xiǎo dòngwù
สัตว์ขนาดเล็ก