ศัพท์นามธรรม - Termes abstraits


l'administration (f.)
การจัดการ


la publicité
การโฆษณา


la flèche
ลูกศร


l'interdiction (f.)
ห้าม


la carrière
อาชีพ


le milieu
ศูนย์


le choix
การเลือกตั้ง


la collaboration
การทำงานร่วมกัน


la couleur
สี


le contact
การติดต่อ


le danger
อันตราย


la déclaration d'amour
การสารภาพรัก


le déclin
ความเสื่อมสภาพ


la définition
การจำกัดความ


la différence
ความแตกต่าง


la difficulté
ความยากลำบาก


la direction
ทิศทาง


la découverte
การค้นพบ


le désordre
ความวุ่นวาย


le lointain
ระยะห่าง


la distance
ระยะทาง


la diversité
ความหลากหลาย


l'effort (m.)
ความพยายาม


l'exploration (f.)
การสำรวจ


la chute
การล้ม


la force
กำลัง


le parfum
กลิ่นหอม


la liberté
เสรีภาพ


le fantôme
ผี


la moitié
ครึ่งหนึ่ง


la hauteur
ความสูง


l'aide (f.)
ความช่วยเหลือ


la cachette
การหลบซ่อน


la patrie
บ้านเกิด


l'hygiène (f.)
ความสะอาด


l'idée (f.)
ความคิด


l'illusion (f.)
ภาพลวงตา


l'imagination (f.)
จินตนาการ


l'intelligence (f.)
ปัญญา


l'invitation (f.)
การเชิญ


la justice
ความยุติธรรม


la lumière
แสง


le regard
การมอง


la perte
การสูญเสีย


l'agrandissement (m.)
การขยาย


l'erreur (f.)
ความผิดพลาด


l'assassinat (m.)
การฆาตกรรม


la nation
ประเทศชาติ


la nouveauté
ความแปลกใหม่


la possibilité
ตัวเลือก


la patience
ความอดทน


la planification
การวางแผน


le problème
ปัญหา


la protection
การป้องกัน


le reflet
การสะท้อน


la république
สาธารณรัฐ


le risque
ความเสี่ยง


la sécurité
ความปลอดภัย


le secret
ความลับ


le sexe
เพศ


l'ombre (f.)
เงา


la taille
ขนาด


la solidarité
ความสามัคคี


le succès
ความสำเร็จ


le support
การสนับสนุน


la tradition
ประเพณี


le poids
น้ำหนัก