ศาสนา - Religion


la fête de Pâques
เทศกาลอีสเตอร์


l'œuf de Pâques
ไข่อีสเตอร์


l'ange (m.)
นางฟ้า


la cloche
ระฆัง


la bible
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


l'évêque (m.)
บิชอป


la bénédiction
การสวดให้พร


le bouddhisme
พระพุทธศาสนา


le christianisme
ศาสนาคริสต์


le cadeau de Noël
ของขวัญคริสต์มาส


l'arbre de Noël
ต้นคริสต์มาส


l'église (f.)
โบสถ์


le cercueil
โลงศพ


la création
การสร้าง


le crucifix
ไม้กางเขน


le diable
ภูต


le dieu
พระเจ้า


l'hindouisme (m.)
ศาสนาฮินดู


l'islam (m.)
ศาสนาอิสลาม


le judaïsme
ศาสนายูดาย


la méditation
การทำสมาธิ


la momie
มัมมี่


le musulman
ชาวมุสลิม


le pape
สมเด็จพระสันตะปาปา


la prière
การภาวนา


le prêtre
นักบวช


la religion
ศาสนา


l'office religieux / la messe
การไปโบสน์


la synagogue
สุเหร่ายิว


le temple
วัด


le tombeau
สุสาน