ธรรมชาติ - Nature


l'arc (m.)
ส่วนโค้ง


l'étable (f.)
โรงนา


la baie
อ่าว


la plage
ชายหาด


la bulle
ฟอง


la grotte
ถ้ำ


la ferme
ฟาร์ม


le feu
ไฟ


la trace
ร่องรอย


le globe
โลก


la récolte
การเก็บเกี่ยว


la balle de foin
ก้อนหญ้าแห้ง


le lac
ทะเลสาบ


la feuille
ใบไม้


la montagne
ภูเขา


l'océan (m.)
มหาสมุทร


le panorama
พาโนรามา


le rocher
ก้อนหิน


la source
แอ่งน้ำ


le marais
ป่าพรุ


l'arbre (m.)
ต้นไม้


le tronc d'arbre
ขอนไม้


la vallée
หุบเขา


le point de vue
วิว


le jet d'eau
พวยน้ำ


la chute d'eau
น้ำตก


la vague
คลื่น