ความรู้สึก - Sentiments


l'affection (f.)
ความรักใคร่


la colère
ความโกรธ


l'ennui (m.)
เบื่อ


la confiance
ความเชื่อมั่น


la créativité
ความคิดสร้างสรรค์


la crise
วิกฤต


la curiosité
ความอยากรู้อยากเห็น


la défaite
ความพ่ายแพ้


la dépression
การซึมเศร้า


le désespoir
ความสิ้นหวัง


la déception
ความผิดหวัง


la méfiance
ความคลางแคลงใจ


le doute
ความไม่แน่ใจ


le rêve
ความฝัน


la fatigue
ความเมื่อยล้า


la peur
ความกลัว


la lutte
การทะเลาะ


l'amitié (f.)
มิตรภาพ


le plaisir
ความสนุกสนาน


la douleur
ความเศร้า


la grimace
หน้าบึ้ง


le bonheur
ความสุข


l'espoir (m.)
ความหวัง


la faim
ความหิว


l'intérêt (m.)
ความสนใจ


la joie
ความสุข


le baiser
จูบ


la solitude
ความเหงา


l'amour (m.)
ความรัก


la mélancolie
ความหดหู่


l'humeur (f.)
อารมณ์


l'optimisme (m.)
การมองโลกในแง่ดี


la panique
ความตื่นตระหนก


la perplexité
ความสบสน


la rage
ความโกรธ


le refus
การปฏิเสธ


la relation
ความสัมพันธ์


la demande
การร้องขอ


le cri
การตะโกน


la sécurité
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


le choc
ช็อก


le sourire
รอยยิ้ม


la tendresse
ความอ่อนโยน


la pensée
ความคิด


la réflexion
การสะท้อนคิด