மூலப்பொருட்கள் - Materials


brass
பித்தளை


cement
சிமென்ட்


ceramic
பீங்கான்


cloth
கைத்துணி


cloth
துணி


cotton
பருத்தி


crystal
படிகம்


dirt
அழுக்கு


glue
பசை


leather
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்


metal
உலோகம்


oil
எண்ணெய்


powder
பொடி


salt
உப்பு


sand
மணல்


scrap
வீணான பொருள்கள்


silver
வெள்ளி


stone
கல்


straw
வைக்கோல்


wood
மரம்


wool
கம்பளி