Кликните на слику!


Feelings

Осећаји


Animals

Животиње


Sports

Спорт


Music

Музика


Office

Канцеларија


Beverages

Пиђа


People

Људи


Time

Bреме


Environment

Животна средина


Packaging

Паковање


Tools

Алат


Traffic

Саобраћај


Fruits

Bоће


Leisure

Слободно време


Military

Bојска


Clothing

Одећа


Communication

Комуникација


Technology

Техника


Apartment

Стан


Food

Храна


Occupations

Занимања


Vegetables

Поврће


Objects

Предмети


Education

Образовање


Body

Тело


Nature

Природа


Finances

Финансије


Furniture

Намештај


Religion

Вера


Plants

Биљке


Abstract terms

Апстрактни појмови


Kitchen appliances

Кухињски уређаји


Materials

Материјали


Health

Здравље


Car

Аутомобил


Arts

Уметности


City

Град


Weather

Време


Shopping

Куповина


Architecture

Архитектура


Big animals

Велике животиње


Small animals

Мале животиње