Kliknite na obrázok!


Feelings

Pocity


Animals

Zvieratá


Sports

Šport


Music

Hudba


Office

Kancelária


Beverages

Nápoje


People

Ľudia


Time

Čas


Environment

Životné prostredie


Packaging

Obal


Tools

Nástroje


Traffic

Doprava


Fruits

Ovocie


Leisure

Voľný čas


Military

Armáda


Clothing

Odev


Communication

Komunikácia


Technology

Technika


Apartment

Byt


Food

Jedlo


Occupations

Povolania


Vegetables

Zelenina


Objects

Predmety


Education

Vzdelanie


Body

Telo


Nature

Príroda


Finances

Financie


Furniture

Nábytok


Religion

Náboženstvo


Plants

Rastliny


Abstract terms

Abstraktné pojmy


Kitchen appliances

Kuchynské spotrebiče


Materials

Materiály


Health

Zdravie


Car

Auto


Arts

Umenie


City

Mesto


Weather

Počasie


Shopping

Nakupovanie


Architecture

Architektúra


Big animals

Veľké zvieratá


Small animals

Malé zvieratá