कार्यालय - Kontor


en kulepenn
बॉलपेन


en pause
विश्रांती


ei dokumentmappe
कातडी बॅग


en fargeblyant
रंगवण्यासाठीची पेन्सिल


en konferanse
परिषद


et konferanserom
परिषद कक्ष


en kopi
प्रत


ei adressearkiv
मार्गदर्शिका


en perm
फाईल


et arkivskap
फाईलिंग कॅबिनेट


en fyllepenn
शाईपेन


en brevkurv
पत्र ट्रे


en markør
पुस्तकातील निशाणी


ei notatbok
टिपणवही


ei notatblokk
नोंदीचे पॅड


et kontor
कार्यालय


en kontorstol
कार्यालयातील खुर्ची


ei overtid
जादा कामाचा मेहनताना


en binders
पेपर क्लिप


en blyant
पेन्सिल


en hullmaskin
ठोसा


en safe
तिजोरी


en blyantspisser
धार लावण्याचे यंत्र


makulert papir
फाटका कागद


en makulator
वेदना


ei spiralbinding
चक्राकार पुस्तकबांधणी


en stift
स्टेपल


en stiftemaskin
स्टेपलर


en skrivemaskin
टंकलेखन यंत्र


en arbeidsplass
वर्कस्टेशन