Militārs - ทหาร


เรือบรรทุกเครื่องบิน
reua-ban′-tóok′-krêuang-bin′
gaisa kuģa pārvadātājs


กระสุน
grà′-sǒon′
munīcija


เกราะ
gràw′
Bruņas


กองทัพบก
gawng-táp′-bòk′
armija


การจับกุม
gan-jàp′-goom′
apcietināšanas


ระเบิดปรมาณู
rá′-bèr̶t-bhà′-rá′-ma-noo
atombumba


การโจมตี
gan-jom-dhee
uzbrukums


ลวดหนาม
lûat-nǎm
dzeloņstiepļu


ระเบิด
rá′-bèr̶t
domnas


ลูกระเบิด
lôok-rá′-bèr̶t
bumba


ปืนใหญ่
bheun-yài′
lielgabali


ซองกระสุน
sawng-grà′-sǒon′
kasetne


ตราอาร์ม
dhra-am
ģerbonis


การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
aizstāvība


การทำลาย
gan-tam′-lai
iznīcināšana


การต่อสู้
gan-dhàw-sôo
cīņa


เครื่องบินทิ้งระเบิด
krêuang-bin′-tíng′-rá′-bèr̶t
cīnītājs-bumbvedējs


หน้ากากก๊าซ
nâ-gàk-gás
gāzes maska


ผู้รักษาความปลอดภัย
pôo-rák′-sàk-wam-bhlàwt-pai′
sargs


ระเบิดมือ
rá′-bèr̶t-meu
rokas granāta


กุญแจมือ
goon′-jæ-meu
tādēļ roku dzelži


หมวกเหล็ก
mùak-lèk′
ķivere


การเดินทัพ
gan-der̶n-táp′
gada martā


เหรียญ
rǐan
medaļa


ทหาร
tá′-hǎn
militārais


กองทัพเรือ
gawng-táp′-reua
Navy


ความสงบสุข
kwam-sà′-ngòp′-sòok′
miera


นักบิน
nák′-bin′
pilots


ปืนพก
bheun-pók′
pistoles


ปืนพกลูกโม่
bheun-pók′-lôok-môh
the revolveris


ปืนไรเฟิล
bheun-rai′-fer̶n
Šautene


จรวด
jà′-rùat
Raķete


นักยิง
nák′-ying′
šāvējs


การยิง
gan-ying′
šāviens


ทหาร
tá′-hǎn
karavīrs


เรือดำน้ำ
reua-dam′-nám
zemūdens


การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
uzraudzība


ดาบ
dàp
zobens


รถถัง
rót′-tǎng′
tvertni


เครื่องแบบ
krêuang-bæ̀p
vienota


ชัยชนะ
chai′-chá′-ná′
uzvara


ผู้ชนะ
pôo-chá′-ná′
uzvarētājs