აბსტრაქტული ცნებები - Abstraktné pojmy


administratíva
ადმინისტრირება


reklama
რეკლამა


šípka
ისარი


zákaz
აკრძალვა


kariéra
კარიერა


centrum
ცენტრი


voľba
არჩევანი


spolupráca
თანამშრომლობა


farba
ფერი


kontakt
კონტაქტი


nebezpečenstvo
საშიშროება


vyznanie lásky
სიყვარულის ახსნა


chátranie
დაშვება, უარის თქმა


definícia
განმარტება


rozdiel
სხვაობა


prekážka
სირთულე


smer
მიმართულება


objav
აღმოჩენა


neporiadok
უწესრიგობა


diaľka
სიშორე


vzdialenosť
დისტანცია


rozmanitosť
მრავალფეროვნება


snaha
ძალისხმევა


prieskum
გამოკვლევა


pád
დაცემა


sila
ძალა


vôňa
სურნელი


sloboda
თავისუფლება


strašidlo
მოჩვენება


polovica
ნახევარი


výška
სიმაღლე


pomoc
დახმარება


úkryt
სამალავი


vlasť
სამშობლო


čistota
ჰიგიენა


myšlienka
იდეა


ilúzia
ილუზია


predstavivosť
წარმოსახვა


inteligencia
ინტელექტი


pozvánka
მოწვევა


spravodlivosť
სამართალი


svetlo
სინათლე


pohľad
გამოხედვა


strata
დანაკარგი


zväčšenie
გადიდება


chyba
შეცდომა


vražda
მკვლელობა


národ
ერი


novinka
სიახლე


možnosť
არჩევანი


trpezlivosť
მოთმინება


plánovanie
დაგეგმვა


problém
პრობლემა


ochrana
დაცვა


odraz
ანარეკლი


republika
რესპუბლიკა


riziko
რისკი


bezpečnosť
უსაფრთხოება


tajomstvo
საიდუმლო


pohlavie
სქესი


tieň
ჩრდილი


veľkosť
ზომა


solidarita
სოლიდარობა


úspech
წარმატება


podpora
მხარდაჭერა


tradícia
ტრადიცია


hmotnosť
წონა