განათლება - Vzdelanie


archeológia
არქეოლოგია


atóm
ატომი


tabuľa
დაფა


výpočet
გამოთვლა


kalkulačka
გამომთვლელი მანქანა


certifikát
სერტიფიკატი


krieda
ცარცი


trieda
კლასი


kružidlo
ფარგალი


kompas
კომპასი


krajina
ქვეყანა


kurz
კურსი


diplom
დიპლომი


svetová strana
მიმართულება


vzdelávanie
განათლება


filter
ფილტრი


vzorec
ფორმულა


zemepis
გეოგრაფია


gramatika
გრამატიკა


vedomosti
ცოდნა


jazyk
ენა


vyučovanie
გაკვეთილი


knižnica
ბიბლიოთეკა


literatúra
ლიტერატურა


matematika
მათემატიკა


mikroskop
მიკროსკოპი


číslica
რიცხვი


počet
ნომერი


tlak
წნეხი


hranol
პრიზმა


profesor
პროფესორი


pyramída
პირამიდა


rádioaktivita
რადიოაქტიურობა


váhy
სასწორი


kozmický priestor
კოსმოსი


štatistika
სტატისტიკა


štúdium
სწავლა


slabika
მარცვალი


tabuľka
ცხრილი


preklad
თარგმანი


trojuholník
სამკუთხედი


prehláska
უმლაუტი


univerzita
უნივერსიტეტი


mapa sveta
მსოფლიოს რუკა