დაწკაპეთ გამოსახალება!


Sentimientos

გრძნობები


Animales

ცხოველები


Deportes

სპორტი


Música

მუსიკა


Oficina

ოფისი


Bebidas

სასმელები


Personas

ადამიანები


Tiempo

დრო


Ambiente

გარემო


Embalaje

შეფუთვა


Herramientas

ინსტრუმენტები


Tráfico

საგზაო მოძრაობა


Frutas

ხილეული


Ocio

დასვენება


Ejército

სამხედრო ძალა


Ropa

ტანსაცმელი


Comunicación

კომუნიკაცია


Tecnología

ტექნიკა


Apartamento

ბინა


Comida

საკვები


Ocupaciones

საქმიანობები


Verduras

ბოსტნეულობა


Objetos

ნივთები


Educación

განათლება


Cuerpo

სხეული


Naturaleza

ბუნება


Finanzas

ფინანსები


Muebles

ავეჯი


Religión

რელიგია


Plantas

მცენარეულობა


Términos abstractos

აბსტრაქტული ცნებები


Aparatos de cocina

სამზარეულო საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკა


Materiales

მასალები


Salud

ჯანმრთელობა


Coche

ავტომანქანა


Artes

ხელოვნება


Ciudad

ქალაქი


Tiempo

ამინდი


Compras

საყიდლებზე წასვლა


Arquitectura

არქიტექტურა


Animales grandes

დიდი ცხოველები


Animales pequeños

პატარა ცხოველები