დაწკაპეთ გამოსახალება!


Feelings

გრძნობები


Animals

ცხოველები


Sports

სპორტი


Music

მუსიკა


Office

ოფისი


Beverages

სასმელები


People

ადამიანები


Time

დრო


Environment

გარემო


Packaging

შეფუთვა


Tools

ინსტრუმენტები


Traffic

საგზაო მოძრაობა


Fruits

ხილეული


Leisure

დასვენება


Military

სამხედრო ძალა


Clothing

ტანსაცმელი


Communication

კომუნიკაცია


Technology

ტექნიკა


Apartment

ბინა


Food

საკვები


Occupations

საქმიანობები


Vegetables

ბოსტნეულობა


Objects

ნივთები


Education

განათლება


Body

სხეული


Nature

ბუნება


Finances

ფინანსები


Furniture

ავეჯი


Religion

რელიგია


Plants

მცენარეულობა


Abstract terms

აბსტრაქტული ცნებები


Kitchen appliances

სამზარეულო საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკა


Materials

მასალები


Health

ჯანმრთელობა


Car

ავტომანქანა


Arts

ხელოვნება


City

ქალაქი


Weather

ამინდი


Shopping

საყიდლებზე წასვლა


Architecture

არქიტექტურა


Big animals

დიდი ცხოველები


Small animals

პატარა ცხოველები