Mobil - 汽车


空气过滤器
kōngqì guòlǜ qì
penyaring udara


故障
gùzhàng
mogok


房车
fáng chē
mobil kemah


汽车电池
qìchē diànchí
aki mobil


儿童座椅
értóng zuò yǐ
tempat duduk anak


损坏
sǔnhuài
kerusakan


柴油
cháiyóu
diesel


排气管
pái qì guǎn
knalpot


爆胎
bào tāi
ban kempes


加油站
jiāyóu zhàn
pompa bensin


大灯
dà dēng
lampu depan


引擎盖
yǐnqíng gài
kap


千斤顶
qiānjīndǐng
dongkrak


扁平手提油箱
biǎnpíng shǒutí yóuxiāng
jerigen


废料场
fèiliào chǎng
tempat barang rongsokan


后部
hòu bù
belakang


尾灯
wěidēng
lampu belakang


后视镜
hòu shì jìng
kaca spion belakang


行驶
xíngshǐ
mengemudi


轮辋
lúnwǎng
pelek


火花塞
huǒhuāsāi
busi


转速表
zhuǎnsù biǎo
takometer


罚款单
fákuǎn dān
tiket


轮胎
lúntāi
ban


拖车服务
tuō chē fú wù
layanan derek


老爷车
lǎoyé chē
mobil antik


车轮
chēlún
roda