Trafic - การจราจร


อุบัติเหตุ
òo′-bàt′-dhì′-hàyt
l'accident (m.)


ที่กั้น
têe-gân′
la barrière


จักรยาน
jàk′-grà′-yan
la bicyclette


เรือ
reua
le bateau


รถประจำทาง
rót′-bhrà′-jam′-tang
le bus


กระเช้าไฟฟ้า
grà′-cháo′-fai′-fá
le téléphérique


รถ
rót′
la voiture


รถบ้าน
rót′-bân
la caravane


รถม้า
rót′-má
le carrosse


ความแออัด
kwam-æ-àt′
l'encombrement (m.)


ถนนในชนบท
tǒn′-ná′-nai′-chon′-bòt′
la route de campagne


เรือสำราญ
reua-sǎm′-ran
le navire de croisière


ทางโค้ง
tang-kóng
le virage


ทางตัน
tang-dhan′
le cul-de-sac


ขาออก
kǎ-àwk
le départ


เบรกฉุกเฉิน
bà′-ràyk-chòok′-chěr̶n
le signal d'urgence


ทางเข้า
tang-kâo′
la voie d'accès


บันไดเลื่อน
ban′-dai′-lêuan
l'escalator (m.)


น้ำหนักส่วนเกิน
nám-nàk′-sùan-ger̶n
l'excédent de bagages


ทางออก
tang-àwk
la sortie


เรือข้ามฟาก
reua-kâm-fâk
le ferry


รถดับเพลิง
rót′-dàp′-pler̶ng
le camion de pompiers


เที่ยวบิน
têeo-bin′
le vol


โบกี้
boh-gêe
le wagon


ก๊าซ / น้ำมัน
gás-nám-man′
l'essence (f.)


เบรกมือ
bà′-ràyk-meu
le frein à main


เฮลิคอปเตอร์
hay-lí′-kâwp-dhur̶
l'hélicoptère (m.)


ทางหลวง
tang-lǔang
l'autoroute (f.)


เรือนแพ
reuan-pæ
la péniche


จักรยานผู้หญิง '
jàk′-rá′-yan-pôo-yǐng′
le vélo de femme


โค้งซ้าย
kóng-sái
le virage à gauche


ถนนข้ามทางรถไฟ
tǒn′-ná′-kâm-tang-rót′-fai′
le passage à niveau


หัวรถจักร
hǔa-rót′-jàk′
la locomotive


แผนที่
pæ̌n-têe
la carte


รถไฟใต้ดิน
rót′-fai′-dhâi′-din′
le métro


รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
rót′-jàk′-rá′-yan-yon′-kà′-nât-lék′
le cyclomoteur


เรือยนต์
reua-yon′
le bateau à moteur


รถจักรยานยนต์
rót′-jàk′-grà′-yan-yon′
la motocyclette


หมวกนิรภัย
mùak-nin′-pai′
le casque de moto


ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
pôo-kàp′-kèen-tà′-jàk′-rá′-yan-yon′
la motarde


จักรยานเสือภูเขา
jàk′-rá′-yan-sěua-poo-kǎo′
le V.T.T (vélo tout-terrain)


ช่องเขา
châwng-kǎo′
le col de montagne


ห้ามแซง
hâm-sæng
l'interdiction de dépasser


เขตปลอดบุหรี่
kàyt-bhlàwt-bòo′-rèe
le non-fumeur


เดินรถทางเดียว
der̶n-rót′-tang-deeo
la rue à sens unique


มิเตอร์ที่จอดรถ
mí′-dhur̶-têet-òt′-rót′
le parcmètre


ผู้โดยสาร
pôo-doy-sǎn
le passager


เครื่องบินโดยสาร
krêuang-bin′-doy-sǎn
l'avion de ligne


คนเดินเท้า
kon′-der̶n-táo
le piéton


เครื่องบิน
krêuang-bin′
l'avion (m.)


หลุมบนพื้นถนน
lǒom′-bon′-péun-tà′-non′
le nid-de-poule


เครื่องบินใบพัด
krêuang-bin′-bai′-pát′
l'avion à hélice


รางรถไฟ
rang-rót′-fai′
le rail


สะพานรถไฟ
sà′-pan-rót′-fai′
le pont de chemin de fer


ทางลาด
tang-lât
la rampe


ด้านขวาของทาง
dân-kwǎ-kǎwng-tang
la priorité


ถนน
tà′-nǒn′
la route


วงเวียน
wong′-wian
le rond-point


แถวที่นั่ง
tæ̌o-têe-nâng′
la rangée de sièges


สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
la trotinette


สกูตเตอร์
sà′-gòot-dhur̶
le scooter


ป้ายบอกทาง
bhâi-bàwk-tang
le panneau


เลื่อน
lêuan
le traîneau


รถสำหรับวิ่งบนหิมะ
rót′-sǎm′-ràp′-wîng′-bon′-hì′-má′
la motoneige


ความเร็ว
kwam-ra̲y̲o′
la vitesse


จำกัด ความเร็ว
jam′-gàt′-kwam-ra̲y̲o′
la limitation de vitesse


สถานีรถไฟ
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′
la gare


เรือกลไฟ
reua-gon′-fai′
le bateau à vapeur


ป้ายรถประจำทาง
bhâi-rót′-bhrà′-jam′-tang
l'arrêt (m.)


ป้ายถนน
bhâ-yót′-non′
la plaque de rue


รถเข็นเด็ก
rót′-kěn′-dèk′
la poussette


สถานีรถไฟใต้ดิน
sà′-tǎ-nee-rót′-fai′-dhâi′-din′
la station de métro


รถแท็กซี่
rót′-tǽk′-sêe
le taxi


ตั๋ว
dhǔa
le ticket


ตารางเวลารถโดยสาร
dha-rang-way-la-rót′-doy-sǎn
le tableau des départs


ชานชาลา
chan-cha-la
la voie


ประแจรถไฟ
phrà′-jæ-rót′-fai′
l'aiguillage (m.)


รถแทรกเตอร์
rót′-træ̂k-dhur̶
le tracteur


การจราจร
gan-jà′-ra-jawn
le trafic


การจราจรติดขัด
gan-jà′-ra-jawn-dhìt′-kàt′
l'embouteillage (m.)


สัญญาณไฟจราจร
sǎn′-yan-fai′-jà′-ra-jawn
le feu de circulation


ป้ายจราจร
bhâi-jà′-ra-jawn
le panneau de signalisation


รถไฟ
rót′-fai′
le train


การนั่งรถไฟ
gan-nâng′-rót′-fai′
le trajet en train


รถราง
rót′-rang
le tramway


การขนส่ง
gan-kǒn′-sòng′
le transport


รถสามล้อ
rót′-sǎm-láw
le tricycle


รถบรรทุก
rót′-ban′-tóok′
le camion


การเดินรถบนถนนด้านเดียว
gan-der̶n-rót′-bon′-tǒn′-ná′-dân-deeo
la circulation en sens inverse


อุโมงค์ใต้ถนน
òo′-mong-dhâi′-tà′-non′
le passage souterrain


พวงมาลัย
puang-ma-lai′
le gouvernail


เรือเหาะ
reua-hàw′
le dirigeable