Abstract terms - Soyut terimler


yönetim
administration


reklam
advertising


ok
arrow


yasağı
ban


kariyer
career


merkez
center


seçim
choice


işbirliği
collaboration


renk
color


temas
contact


tehlike
danger


aşk ilanı
declaration of love


düşüş
decline


tanım
definition


fark
difference


zorluk
difficulty


yön
direction


keşif
discovery


bozukluk
disorder


mesafe
distance


mesafe
distance


çeşitlilik
diversity


çaba
effort


arama
exploration


düşüş
fall


kuvvet
force


parfüm
fragrance


özgürlük
freedom


hayalet
ghost


yarı
half


yükseklik
height


yardım
help


saklanma yeri
hiding place


vatan
homeland


hijyen
hygiene


fikir
idea


illüzyon
illusion


hayal
imagination


istihbarat
intelligence


davet
invitation


adalet
justice


işık
light


görünüm
look


kayıp
loss


büyütme
magnification


hata
mistake


cinayet
murder


millet
nation


yenilik
novelty


seçenek
option


sabır
patience


planlama
planning


sorun
problem


koruma
protection


yansıması
reflection


cumhuriyet
republic


risk
risk


emniyet
safety


gizli
secret


cinsiyet
sex


gölge
shadow


boyut
size


dayanışma
solidarity


başarı
success


destek
support


gelenek
tradition


ağırlık
weight