Finances - Financat


ATM
ATM


Llogaria
account


Banka
bank


Bankënota
bill


Çeku
check


Arka
checkout


Monedha
coin


Valuta
currency


Diamanti
diamond


Dollari
dollar


Donacioni
donation


Euro
euro


Kursi i këmbimit
exchange rate


Ari
gold


Luksi
luxury


Çmimi i tregut
market price


Anëtarësimi
membership


Paratë
money


Përqindja
percentage


Bankë dërkuci
piggy bank


Etiketa
price tag


Kuleta
purse


Fatura
receipt


Bursa
stock exchange


Tregtia
trade


Thesari
treasure


Portofoli
wallet


Pasuria
wealth