Tools - Veglat


Spirancë
anchor


Kudhër
anvil


Tehu
blade


Dërrasë
board


Bulonë
bolt


Hapës shisheje
bottle opener


Fshesë
broom


Furçë
brush


Kovë
bucket


Sharrë lëvizëse
buzz saw


Hapës kanaçeje
can opener


Zinxhir
chain


Zinxhir elektrik
chainsaw


Daltë
chisel


Sharrë rrethore
circular saw blade


Makinë shpuese
drill machine


Kaci pluhuri
dustpan


Tub gome kopshti
garden hose


Rende
grater


Çekiçi
hammer


Menteshë
hinge


Grep
hook


Shkallë
ladder


Vagë letreje
letter scale


Magnet
magnet


Tretës
hawk


Gozhda
nail


Gjilpëra
needle


Rrjeti
network


Arra
nut


Paletë ngjyrimi
palette-knife


Paleta
pallet


Sfurku
pitchfork


Zdruguesi
planer


Pinca
pliers


Karrocë shtyese
pushcart


Grabujë
rake


Riparuesi
repair


Litari
rope


Vizorja
ruler


Sharra
saw


Gërshërët
scissors


Vidhi
screw


Kaçavida
screwdriver


Pe për qepje
sewing thread


Lopata
shovel


Çikriku
spinning wheel


Susta spirale
spiral spring


Pe qepës
spool


Kabllo çeliku
steel cable


Shirit ngjitës
tape


Fije
thread


Vegël
tool


Kuti veglash
toolbox


Mistri
trowel


Piskatore
tweezers


Morsa
vise


Pajisjet e saldimit
welding equipment


Karroca
wheelbarrow


Teli
wire


Ashkël druri
wood chip


Çelës anglez
wrench