Abstrakte begreber - Abstrakt


administrering
administrationen


reklam
reklamen


pil
pilen


förbud
forbuddet


karriär
karrieren


centrum
midten


val
valget


samarbete
samarbejdet


färg
farven


kontakt
kontakten


fara
faren


kärleksförklaring
kærlighedserklæringen


nedgång
forfaldet


definition
definitionen


skillnad
forskellen


svårighet
vanskeligheden


riktning
retningen


upptäckt
opdagelsen


oordning
uordenen


fjärran
det fjerne


avstånd
afstanden


mångfald
mangfoldigheden


ansträngning
indsatsen


utforskning
efterforskningen


fall
faldet


kraft
kraften


doft
duften


frihet
frihed


spöke
spøgelset


halva
halvdelen


höjd
højden


hjälp
hjælpen


gömställe
gemmestedet


hemland
hjemlandet


hygien
hygiejnen


idé
ideen


illusion
illusionen


fantasi
fantasien


intelligens
efterretningen


inbjudan
invitationen


rättsväsende
retfærdigheden


ljus
lyset


blick
udseendet


förlust
tabet


förstoring
forstørrelsen


fel
fejlen


mord
mordet


nation
nationen


nyhet
nyheden


alternativ
muligheden


tålamod
tålmodigheden


planering
planlægningen


problem
problemet


skydd
beskyttelsen


spegling
spejlingen


republik
republikken


risk
risikoen


säkerhet
sikkerheden


hemlighet
hemmeligheden


kön
kønnet


skugga
skyggen


storlek
størrelsen


solidaritet
solidariteten


framgång
succesen


stöd
støtten


tradition
traditionen


tyngd
vægten