Klikněte na obrázek!


Осећаји

Osećaji
Pocity


Животиње

Životinje
Zvířata


Спорт

Sport
Sport


Музика

Muzika
Hudba


Канцеларија

Kancelarija
Kancelář


Пиђа

Piđa
Nápoje


Људи

Ljudi
Lidé


Bреме

Breme
Čas


Животна средина

Životna sredina
Životní prostředí


Паковање

Pakovanje
Obal


Алат

Alat
Nářadí


Саобраћај

Saobraćaj
Doprava


Bоће

Boće
Ovoce


Слободно време

Slobodno vreme
Volný čas


Bојска

Bojska
Armáda


Одећа

Odeća
Oblečení


Комуникација

Komunikacija
Komunikace


Техника

Tehnika
Technologie


Стан

Stan
Byt


Храна

Hrana
Jídlo


Занимања

Zanimanja
Povolání


Поврће

Povrće
Zelenina


Предмети

Predmeti
Objekty


Образовање

Obrazovanje
Vzdělání


Тело

Telo
Tělo


Природа

Priroda
Příroda


Финансије

Finansije
Finance


Намештај

Nameštaj
Nábytek


Вера

Vera
Náboženství


Биљке

Biljke
Rostliny


Апстрактни појмови

Apstraktni pojmovi
Abstraktní pojmy


Кухињски уређаји

Kuhinjski uređaji
Kuchyňské náčiní


Материјали

Materijali
Materiály


Здравље

Zdravlje
Zdraví


Аутомобил

Automobil
Auto


Уметности

Umetnosti
Umění


Град

Grad
Město


Време

Vreme
Počasí


Куповина

Kupovina
Nakupování


Архитектура

Arhitektura
Architektura


Велике животиње

Velike životinje
Velká zvířata


Мале животиње

Male životinje
Malá zvířata