Klikněte na obrázek!


Чувства

Čuvstva
Pocity


Животни

Životni
Zvířata


Спорт

Sport
Sport


Музика

Muzika
Hudba


Канцеларија

KancelariJa
Kancelář


Пијалоци

PiJaloci
Nápoje


Луѓе

Luǵe
Lidé


Време

Vreme
Čas


Животна средина

Životna sredina
Životní prostředí


Пакување

Pakuvanje
Obal


Алатки

Alatki
Nářadí


Сообраќај

SoobraḱaJ
Doprava


Овошје

OvošJe
Ovoce


Слободно време

Slobodno vreme
Volný čas


Воjска

Vojska
Armáda


Облека

Obleka
Oblečení


Комуникација

KomunikaciJa
Komunikace


Технологија

TehnologiJa
Technologie


Стан

Stan
Byt


Храна

Hrana
Jídlo


Професии

Profesii
Povolání


Зеленчук

Zelenčuk
Zelenina


Објекти

ObJekti
Objekty


Образование

Obrazovanie
Vzdělání


Тело

Telo
Tělo


Природа

Priroda
Příroda


Финансии

Finansii
Finance


Мебел

Mebel
Nábytek


Религија

ReligiJa
Náboženství


Растенија

RasteniJa
Rostliny


Апстрактни поими

Apstraktni poimi
Abstraktní pojmy


Кујнски апарати

KuJnski aparati
Kuchyňské náčiní


Материјали

MateriJali
Materiály


Здравје

ZdravJe
Zdraví


Автомобил

Avtomobil
Auto


Уметност

Umetnost
Umění


Град

Grad
Město


Време

Vreme
Počasí


Купување

Kupuvanje
Nakupování


Архитектура

Arhitektura
Architektura


Големи животни

Golemi životni
Velká zvířata


Мали животни

Mali životni
Malá zvířata