Кликнете върху изображението!


Feelings

Чувства


Animals

Животни


Sports

Спорт


Music

Музика


Office

Офис


Beverages

Напитки


People

Хора


Time

Време


Environment

Околна среда


Packaging

Опаковка


Tools

Инструменти


Traffic

Трафик


Fruits

Плодове


Leisure

Свободно време


Military

Армия


Clothing

Облекло


Communication

Комуникации


Technology

Технология


Apartment

Апартамент


Food

Храна


Occupations

Професии


Vegetables

Зеленчуци


Objects

Обекти


Education

Образование


Body

Тяло


Nature

Природа


Finances

Финанси


Furniture

Мебели


Religion

Религия


Plants

Растения


Abstract terms

Абстрактни понятия


Kitchen appliances

Кухненски уреди


Materials

Материали


Health

Здраве


Car

Кола


Arts

Изкуства


City

Град


Weather

Време


Shopping

Пазаруване


Architecture

Архитектура


Big animals

Големи животни


Small animals

Малки животни