ਸੂਚੀ
book2-menu  Click on the flag > Learn the language!
 Click on the book > Get more information about the book!

 Human Rights Watch: News
 Amnesty International
 Press Freedom Index
 Corruption in 178 countries
 Dangerous countries for women

Cards

See the
book!

Audio
online!

Learn languages

Cards

See the
book!

Audio
online!

Learn languages
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     AD Адыгабз Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     AF ਅਫਰੀਕੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     AR ਅਰਬੀ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BE ਬੇਲਾਰੂਸੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BG ਬੁਲਗਾਰੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BN ਬੰਗਾਲੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BS ਬੋਸਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     CA ਕੈਟਲਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     CS ਚੈੱਕ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     DA ਦਾਨਿਸ਼
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     DE ਜਰਮਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EL ਯੁਨਾਨੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EM ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ US Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EN ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EO ਏਸਪੇਰਾਨਤੋ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ES ਸਪੇਨੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ET ਇਸਟੋਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     FA ਫਾਰਸੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     FI ਫਿਨਿਸ਼ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     FR ਫਰਾਂਸੀਸੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HE ਹੀਬਰੂ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HI ਹਿੰਦੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HR ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HU ਹੰਗਰੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ID ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     IT ਇਟਾਲੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     JA ਜਪਾਨੀ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     KA ਜੌਰਜੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     KN ਕੰਨੜ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     KO ਕੋਰੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     LT ਲਿਥੂਆਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     LV ਲਾਤੀਵੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     MK ਮੈਸਡੋਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     MR ਮਰਾਠੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     NL ਡੱਚ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     NO ਨਾਰਵੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     PL ਪੋਲਿਸ਼ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     PT ਪੁਰਤਗਾਲੀ PT
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     PX ਪੁਰਤਗਾਲੀ BR Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     RO ਰੋਮਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     RU ਰੂਸੀ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SK ਸਲੋਵਾਕ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SL ਸਲੋਵੇਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SQ ਅਲਬੇਨੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SR ਸਰਬੀਅਨ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SV ਸਵੀਡਿਸ਼
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TA ਤਾਮਿਲ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TE ਤੇਲਗੂ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TH ਥਾਈ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TR ਤੁਰਕੀ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     UK ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ Vocabulary01 ਪੰਜਾਬੀ >>     UR ਉਰਦੂ
Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     VI ਵੀਅਤਨਾਮੀ Vocabulary01
Listen to the language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ZH ਚੀਨੀ
ਸੂਚੀ