ਸੂਚੀ
book2-menu  Click on the flag > Learn the language!
 Click on the book > Get more information about the book!

 Click on download languages > Download 100 mp3 files in two languages (Normal version)
 Click on download languages > Download 100 mp3 files in one language (Speed version)

 Human Rights Watch: News
 Amnesty International
 Press Freedom Index
 Corruption in 178 countries
 Dangerous countries for women

Cards

See the
book!

Download
audio files!

Learn languages

Cards

See the
book!

Download
audio files!

Learn languages
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     AD Адыгабз Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     AF ਅਫਰੀਕੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     AR ਅਰਬੀ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BE ਬੇਲਾਰੂਸੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BG ਬੁਲਗਾਰੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BN ਬੰਗਾਲੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     BS ਬੋਸਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     CA ਕੈਟਲਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     CS ਚੈੱਕ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     DA ਦਾਨਿਸ਼
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     DE ਜਰਮਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EL ਯੁਨਾਨੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EM ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ US Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EN ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ UK
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     EO ਏਸਪੇਰਾਨਤੋ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ES ਸਪੇਨੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ET ਇਸਟੋਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     FA ਫਾਰਸੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     FI ਫਿਨਿਸ਼ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     FR ਫਰਾਂਸੀਸੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HE ਹੀਬਰੂ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HI ਹਿੰਦੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HR ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     HU ਹੰਗਰੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ID ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     IT ਇਟਾਲੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     JA ਜਪਾਨੀ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     KA ਜੌਰਜੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     KN ਕੰਨੜ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     KO ਕੋਰੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     LT ਲਿਥੂਆਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     LV ਲਾਤੀਵੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     MK ਮੈਸਡੋਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     MR ਮਰਾਠੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     NL ਡੱਚ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     NO ਨਾਰਵੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     PL ਪੋਲਿਸ਼ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     PT ਪੁਰਤਗਾਲੀ PT
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     PX ਪੁਰਤਗਾਲੀ BR Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     RO ਰੋਮਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     RU ਰੂਸੀ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SK ਸਲੋਵਾਕ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SL ਸਲੋਵੇਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SQ ਅਲਬੇਨੀਅਨ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SR ਸਰਬੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     SV ਸਵੀਡਿਸ਼
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TA ਤਾਮਿਲ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TE ਤੇਲਗੂ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TH ਥਾਈ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     TR ਤੁਰਕੀ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     UK ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     UR ਉਰਦੂ
Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     VI ਵੀਅਤਨਾਮੀ Vocabulary01
Listen to 2 languages! Listen to 1 language!
ਪੰਜਾਬੀ >>     ZH ਚੀਨੀ
ਸੂਚੀ