Learn Languages Online!
Home  >   50languages.com   >   ਪੰਜਾਬੀ   >   ਡੱਚ   >   ਤਤਕਰਾ
58 [ਅਠਵੰਜਾ]

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ
58 [achtenvijftig]

Lichaamsdelen
 Click to see the text!   
ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ / ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ।
 
ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ।
ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੇ।
ਉਸਦੀ ਪਿਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।
 
ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ / ਬਣਾਉਂਦਾ / ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਆਦਮੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ।
 
ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਕਾਫ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਠੰਢ ਹੈ।
 
ਬਾਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਨਵ ਬਰਫ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਉਸਨੇ ਪਤਲੂਨ ਅਤੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਠੰਢ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਮ – ਮਾਨਵ ਹੈ।
 

Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2014 Goethe Verlag Munich and licensors. All rights reserved.
Contact book2 ਪੰਜਾਬੀ - ਡੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ