Learn Languages Online!
Home  >   50languages.com   >   ਪੰਜਾਬੀ   >   ਹੀਬਰੂ   >   ਤਤਕਰਾ
76 [ਛਿਅੱਤਰ]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 2
‫76 [שבעים ושש]‬

‫לתרץ משהו 2‬
 Click to see the text!   
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।
 
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?
ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ।
 
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
 
ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
 
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ?
ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 

Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2014 Goethe Verlag Munich and licensors. All rights reserved.
Contact book2 ਪੰਜਾਬੀ - ਹੀਬਰੂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ