Learn Languages Online!
Home  >   50languages.com   >   ਪੰਜਾਬੀ   >   ਹੀਬਰੂ   >   ਤਤਕਰਾ
22 [ਬਾਈ]

ਬਾਤਚੀਤ 3
‫22 [עשרים ושתיים]‬

‫שיחת חולין 3‬
 Click to see the text!   
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦਾ / ਪੀਂਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ / ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ।
 
ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀਵੋਗੇ?
ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡੀ?
ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਅਰ
 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ / ਆਈਆਂ ਹਾਂ।
 
ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ!
ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ।
ਆਓ ਛੱਜੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ।
 
ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਵਾਲੇ ਹੋ?
ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 

Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2014 Goethe Verlag Munich and licensors. All rights reserved.
Contact book2 ਪੰਜਾਬੀ - ਹੀਬਰੂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ