Learn Languages Online!
Home  >   50languages.com   >   ਪੰਜਾਬੀ   >   ਹੀਬਰੂ   >   ਤਤਕਰਾ
7 [ਸੱਤ]

ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ
‫7 [שבע]‬

‫מספרים‬
 Click to see the text!   
ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ।
ਇੱਕ,ਦੋ,ਤਿੰਨ
ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ।
 
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ।
ਚਾਰ,ਪੰਜ,ਛੇ
ਸੱਤ,ਅੱਠ,ਨੌਂ
 
ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹਾਂ।
ਤੂੰ ਗਿਣਦਾ / ਗਿਣਦੀ ਹੈਂ।
ਉਹ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।
 
ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾ / ਪਹਿਲੀ / ਪਹਿਲੇ।
ਦੋ। ਦੂਜਾ / ਦੂਜੀ / ਦੂਜੇ।
ਤਿੰਨ। ਤੀਜਾ / ਤੀਜੀ / ਤੀਜੇ।
 
ਚਾਰ। ਚੌਥਾ / ਚੌਥੀ / ਚੌਥੇ।
ਪੰਜ। ਪੰਜਵਾਂ / ਪੰਜਵੀਂ / ਪੰਜਵੇਂ।
ਛੇ। ਛੇਵਾਂ / ਛੇਵੀਂ / ਛੇਵੇਂ
 
ਸੱਤ। ਸੱਤਵਾਂ / ਸੱਤਵੀਂ / ਸੱਤਵੇਂ।
ਅੱਠ। ਅੱਠਵਾਂ / ਅੱਠਵੀਂ / ਅੱਠਵੇਂ।
ਨੌਂ। ਨੌਂਵਾਂ / ਨੌਂਵੀਂ / ਨੌਂਵੇਂ।
 

Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2014 Goethe Verlag Munich and licensors. All rights reserved.
Contact book2 ਪੰਜਾਬੀ - ਹੀਬਰੂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ