Learn Languages Online!
Home  >   50languages.com   >   ਪੰਜਾਬੀ   >   ਫਾਰਸੀ   >   ਤਤਕਰਾ
76 [ਛਿਅੱਤਰ]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 2
‫76 [هفتاد و شش]‬

‫ دلیل آوردن برای چیزی 2‬
 
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
‫چرا تو نیامدی؟‬
‫tshra tu niamdi
ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।
‫من مریض بودم.‬
‫mn mrid' budm
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ।
‫من نیامدم زیرا مریض بودم.‬
‫mn niamdm zira mrid' budm
 
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ?
‫چرا او (مونٍث) نیامده؟‬
‫tshra au (munin'th) niamdx'
ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ।
‫او (مونٍث) خسته بود.‬
‫au (munin'th) xstx' bud
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ।
‫او (مونٍث) نیامد، چون خسته بود.‬
‫au (munin'th) niamd, tshun xstx' bud
 
ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
‫چرا او (مذکر) نیامده؟‬
‫tshra au (mdhkr) niamdx'
ਉਸਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
‫او (مرد) حوصله نداشت.‬
‫au (mrd) xhus'lx' ndasht
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
‫او (مرد) نیامد زیرا حوصله نداشت.‬
‫au (mrd) niamd zira xhus'lx' ndasht
 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
‫چرا شما نیامدید؟‬
‫tshra shma niamdid
ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
‫خودروی ما خراب است.‬
‫xudrui ma xrab ast
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
‫ما نیامدیم چون خودرویمان خراب است.‬
‫ma niamdim tshun xudruiman xrab ast
 
ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ?
‫چرا مردم نیامدند؟‬
‫tshra mrdm niamdnd
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
‫آنها به قطار نرسیدند.‬
‫ehnx'a bx' qt'ar nrsidnd
ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
‫آنها نیامدند، زیرا به قطار نرسیدند.‬
‫ehnx'a niamdnd, zira bx' qt'ar nrsidnd
 
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ?
‫چرا تو نیامدی؟‬
‫tshra tu niamdi
ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‫اجازه نداشتم.‬
‫agazx' ndashtm
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ / ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‫من نیامدم زیرا اجازه نداشتم.‬
‫mn niamdm zira agazx' ndashtm
 

Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2014 Goethe Verlag Munich and licensors. All rights reserved.
Contact book2 ਪੰਜਾਬੀ - ਫਾਰਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ