Learn Languages Online!
Home  >   50languages.com   >   ਪੰਜਾਬੀ   >   ਫਾਰਸੀ   >   ਤਤਕਰਾ
66 [ਛਿਆਹਠ]

ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 1
‫66 [شصت و شش]‬

‫ضمائر ملکی 1‬
 
ਮੈਂ – ਮੇਰਾ / ਮੇਰੀ / ਮੇਰੇ
‫من – مال من‬
‫mn – mal mn
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
‫من کلیدم را پیدا نمی کنم.‬
‫mn klidm ra pida nmi knm
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
‫من بلیط اتوبوسم را پیدا نمی کنم.‬
‫mn blit' atubusm ra pida nmi knm
 
ਤੂੰ – ਤੇਰਾ / ਤੇਰੀ / ਤੇਰੇ
‫تو- مال تو‬
‫tu- mal tu
ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ?
‫کلیدت را پیدا کردی؟‬
‫klidt ra pida krdi
ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ?
‫بلیط اتوبوست را پیدا کردی؟‬
‫blit' atubust ra pida krdi
 
ਉਹ – ਉਸਦਾ / ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ
‫او(مذکر)- مال او‬
‫au(mdhkr)- mal au
ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
‫می دانی کلید او کجاست؟‬
‫mi dani klid au kgast
ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
‫می دانی بلیط اتوبوسش کجاست؟‬
‫mi dani blit' atubussh kgast
 
ਉਹ – ਉਸਦਾ / ਉਸਦੀ / ਉਸਦੇ
‫او(مونث)- مال او‬
‫au(munth)- mal au
ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
‫پولش گم شده.‬
‫pulsh gm shdx'
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‫کارت اعتباریش هم گم شده.‬
‫kart aytbarish x'm gm shdx'
 
ਅਸੀਂ – ਸਾਡਾ / ਸਾਡੀ / ਸਾਡੇ
‫ما – مال ما‬
‫ma – mal ma
ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੀਮਾਰ ਹਨ।
‫پدربزرگمان مریض است.‬
‫pdrbzrgman mrid' ast
ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।
‫مادربزرگمان سالم است.‬
‫madrbzrgman salm ast
 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ – ਤੁਹਾਡਾ / ਤੁਹਾਡੀ / ਤੁਹਾਡੇ
‫شما (جمع) – مال شما‬
‫shma (gmy) – mal shma
ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
‫بچه ها، پدرتان کجاست؟‬
‫btshx' x'a, pdrtan kgast
ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?
‫بچه ها، مادرتان کجاست؟‬
‫btshx' x'a, madrtan kgast
 

Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2014 Goethe Verlag Munich and licensors. All rights reserved.
Contact book2 ਪੰਜਾਬੀ - ਫਾਰਸੀ ਨਵੇਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ