Gratis online talen leren!

Home  >   50talen.com   >   Nederlands   >   Telugu   >   Inhoudsopgave


95 [vijfennegentig]

Voegwoorden 2

 


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

 

 
Sinds wanneer werkt ze niet meer?
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు?
Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Sinds haar huwelijk?
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా?
Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Ja, zij werkt niet meer, sinds ze getrouwd is.
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు
Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
 
 
 
 
Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer.
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు
Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig.
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు
Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit.
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు
Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
 
 
 
 
Wanneer belt ze?
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది?
Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Tijdens de rit?
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా?
Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Ja, terwijl ze autorijdt.
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే
Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
 
 
 
 
Zij telefoneert terwijl ze autorijdt.
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది
Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt.
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది
Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt.
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది
Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
 
 
 
 
Ik zie niets als ik geen bril draag.
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను
Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Ik versta niets als de muziek zo hard staat.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు
Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Ik ruik niets als ik verkouden ben.
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను
Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
 
 
 
 
Wij nemen een taxi als het regent.
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము
Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen.
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం
Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
We beginnen met eten als hij niet gauw komt.
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం
Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ
 
 
 
 
 


De talen van de Europese Unie

De Europese Unie bestaat momenteel uit meer dan 25 landen. In de toekomst zullen er meer landen lid van de EU worden. Een nieuw land brengt meestal ook een nieuwe taal met zich mee. Op dit moment worden in de EU meer dan 20 verschillende talen gesproken. Alle talen van de Europese Unie hebben gelijke rechten. Deze verscheidenheid aan talen is fascinerend. Maar het kan ook problemen veroorzaken. Sceptici geloven dat veel talen een belemmering vormen voor de EU. Ze voorkomen een effectieve samenwerking. Daarom denken sommige mensen dat er een gemeenschappelijke taal moet komen. Met deze taal, moeten alle landen elkaar begrijpen. Maar dit is niet zo eenvoudig. Men kan geen enkele taal als officiële taal benoemen. De andere landen zouden zich benadeeld voelen. En er is geen echt neutrale taal in Europa... Ook een kunstmatige taal, bijvoorbeeld het Esperanto, zou niet kunnen werken. Want in talen weerspiegelt altijd de cultuur van een land. Daarom is er geen land dat zijn eigen taal wil afstaan. In hun taal zien de landen een deel van hun identiteit. De politieke taal is een belangrijk punt op de agenda van de EU. Er is zelfs een commissaris voor meertaligheid. De EU heeft de meeste vertalers en tolken over de hele wereld. Ongeveer 3500 mensen werken eraan, om aan een akkoord te komen. Toch kunnen niet altijd alle documenten worden vertaald. Dat zou te veel tijd en geld kosten. De meeste papieren zijn slechts in een paar talen vertaald. De talrijke talen zijn voor de Europese Unie één van de grootste uitdagingen. Europa moet zich herenigen zonder alle identiteiten te verliezen!

Raad de taal!

______ is de moedertaal van ongeveer 12 miljoen mensen. De meerderheid woont in *****ë en de andere landen van Zuidoost-Europa. ______ behoort tot de Zuid-Slavische talen. Met het Kroatisch en Bosnisch is het nauw verwant. De grammatica en woordenschat zijn zeer vergelijkbaar. De verstandhouding tussen *****ërs, Kroaten en Bosniërs is daarom geen probleem. Het ______e alfabet beschikt over 30 letters. Ieder van hun heeft een uniek uitspraak toegekend gekregen.

De nadruk ligt parallel met de traditionele toontalen. In China verandert bijvoorbeeld met de toonhoogte van de lettergrepen ook hun betekenis. Dit is vergelijkbaar in het ______. Alleen speelt hier de hoogte van de beklemtoonde lettergrepen een rol. De sterk verbogen taalstructuur is een kenmerk van de ______e taal. Dit wil zeggen dat zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden altijd gebogen zijn. Iedereen die geïnteresseerd is in grammaticale structuren moet zeker ______ leren!

 


Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
Imprint - Impressum  © Copyright 2007 - 2018 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 Nederlands - Telugu voor beginners