언어언어를 온라인으로 배우자

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   텔루구어   >   목차


99 [아흔아홉]

소유격

 


99 [తొంభై తొమ్మిది]

షష్టీవిభక్తి

 

 
제 여자친구의 고양이
నా స్నేహితురాలి పిల్లి.
Nā snēhiturāli pilli.
제 남자친구의 개
నా స్నేహితుని కుక్క.
Nā snēhituni kukka.
제 아이들의 장난감들
నా పిల్లల బొమ్మలు.
Nā pillala bom'malu.
 
 
 
 
이건 제 동료의 외투예요.
ఇది నా సహొద్యోగి యొక్క కోటు.
Idi nā sahodyōgi yokka kōṭu.
저건 제 동료의 차예요.
ఇది నా సహొద్యోగి యొక్క కారు.
Idi nā sahodyōgi yokka kāru.
저건 제 동료의 작품이에요.
ఇది నా సహొద్యోగి యొక్క పని.
Idi nā sahodyōgi yokka pani.
 
 
 
 
셔츠의 단추가 떨어졌어요.
చొక్కా నుండి గుండీ ఊడిపోయింది.
Cokkā nuṇḍi guṇḍī ūḍipōyindi.
차고의 열쇠가 없어졌어요.
గారేజీ తాళంచెవి పోయింది.
Gārējī tāḷan̄cevi pōyindi.
사장님의 컴퓨터가 고장났어요.
యజమాని యొక్క కంప్యూటర్ పనిచేయడం లేదు.
Yajamāni yokka kampyūṭar panicēyaḍaṁ lēdu.
 
 
 
 
저 여자아이의 부모님이 누구세요?
ఈ అమ్మాయి తల్లితండ్రులు ఎవరు?
Ī am'māyi tallitaṇḍrulu evaru?
그녀의 부모님 집에 어떻게 가요?
నేను ఆమె తల్లితండ్రుల ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి?
Nēnu āme tallitaṇḍrula iṇṭiki elā veḷḷāli?
그 집은 그 길의 끝에 있어요.
ఆ ఇల్లు, ఈ రోడ్డు చివర ఉన్నది. / ఆ ఇల్లు ఈ దారి చివర ఉన్నది.
Ā illu, ī rōḍḍu civara unnadi. / Ā illu ī dāri civara unnadi.
 
 
 
 
스위스의 수도의 이름이 뭐예요?
స్విట్జర్లాండ్ రాజధాని నగరం పేరు ఏమిటి?
Sviṭjarlāṇḍ rājadhāni nagaraṁ pēru ēmiṭi?
그 책의 제목이 뭐예요?
పుస్తకం శీర్షిక పేరు ఏమిటి?
Pustakaṁ śīrṣika pēru ēmiṭi?
그 이웃의 아이들의 이름이 뭐예요?
పొరుగింటి వాళ్ళ పిల్లల పేర్లు ఏమిటి / ప్రక్కింటి పిల్లల పేర్లు ఏంటి?
Porugiṇṭi vāḷḷa pillala pērlu ēmiṭi/ prakkiṇṭi pillala pērlu ēṇṭi?
 
 
 
 
그 아이들의 방학이 언제예요?
పిల్లల సెలవులు ఎప్పుడు?
Pillala selavulu eppuḍu?
그 의사의 상담시간이 언제예요?
డాక్టర్ యొక్క సంప్రదింపు సమయం ఎప్పుడెప్పుడు?
Ḍākṭar yokka sampradimpu samayaṁ eppuḍeppuḍu?
그 박물관의 개장 시간이 언제예요?
మ్యూజియం ఎన్ని గంటలకు తెరుస్తారు?
Myūjiyaṁ enni gaṇṭalaku terustāru?
 
 
 
 


보다 나은 집중력 = 보다 나은 학습

우리는 공부할 때 집중을 해야 한다. 우리의 모든 주의는 하나의 일에 집중해야 한다. 집중하는 능력은 타고나지 않았다. 우리는 집중하는 것을 배워야 한다. 이것은 대부분 유치원에서나 학교에서 일어난다. 만6세때 아이들은 약 15분을 집중할 수 있다. 14세의 청소년은 그의 두 배를 집중하며 공부할 수 있다. 성인의 집중단계는 약 45분이 걸린다. 일정 시간 이후에 집중력은 저하된다/절감한다. 학습자들은 이때 자료에 대한 관심을 잃어간다. 그들이 피곤하거나 스트레스 받을 수도 있다. 이를 통해 학습이 어려워 질 수가 있다. 기억은 소재를 보다 덜 잘 기억할 수 있다. 그러나 자신의 집중력을 향상시킬 수도 있다! 아주 중요한 것은 공부하기 전에 충분이 수면을 취한 것이다. 피곤한 사람은 단지 짧은 시간동안만 집중을 할 수 있다. 우리의 뇌는 우리가 피곤할 때 실수를 더 많이 한다. 우리의 감정도 우리의 집중력에 영향을 주기도 한다. 효율적으로 공부하려는 사람은 하나의 중립적인 감정상태를 갖는 것이 좋다. 지나치게 많은 긍정적이거나 부정적인 감성은 학습성공을 방해한다. 물론 자신의 감정을 늘 통제한다는 것은 불가능하다. 하지만 공부할 때 애들을 무시하는 노력을 기울릴 수 잇다. 집중을 하고 싶어하는 사람은 동기가 있어야 한다. 공부할 때 우리는 늘 하나의 목표를 염두에 두어야 한다. 그래야만이 우리의 뇌가 집중한 준비가 되어 있다. 좋은 집중력을 위해서는 조용한 환경도 중요하다. 그리고: 공부할 때 많은 물을 마시는 것이 중요하다, 이것은 께어있는 상태를 유지시켜주기 때문이다! 이 모든 것을 따르는 사람은 분명히 오랫동안 집중을 할 수 있을 것이다!

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

타밀어는 드라비다어족에 속합니다. 이 언어는 약 7천만 명의 사람이 모국어로 사용하는 언어입니다. 이 언어는 특히 인도의 남부 지방과 스리랑카에서 사용됩니다. 타밀어는 현재 인도에서 사용되는 언어 중 가장 오랜 전통을 가진 언어입니다. 그러므로 이 언어는 인도에서 고전어로서 인정을 받습니다. 또한 이 언어는 인도 정부가 인정한 22개의 공식 언어 중 하나입니다. 이 언어에서는 문어와 구어의 차이가 무척 큽니다. 그러므로 상황에 맞추어 문어나 구어를 선택합니다.

이러한 엄격한 구분이 타밀어의 주요 특징 중 하나입니다. 이 언어의 특징으로서 방언이 많다는 점도 들 수 있습니다. 스리랑카에서 사용되는 방언이 일반적으로 표준이 됩니다. 쓸 때는 자모 문자와 음절 문자를 혼합한 고유의 형태를 사용합니다. 타밀어의 유래에 대해서는 아직 정확히 밝혀진 바가 없습니다. 하지만 이 언어가 2000년이 넘은 오래 전에 발생했다는 것은 확실합니다. 타밀어를 배우면 인도에 대해서도 상당히 많이 알게 됩니다!

 


Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
Imprint - Impressum  © Copyright 2007 - 2018 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 텔루구어 초급반