언어언어를 온라인으로 배우자
previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  71-80  | Free Android app | Free iPhone app

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   페르시아어   >   목차


73 [일흔셋]

해도 돼요

 


‫73 [هفتادوسه]‬

‫اجازه داشتن برای انجام کاری‬

 

 
당신은 벌써 운전을 해도 돼요?
‫ تو اجازه داری رانندگی کنی؟‬
to ejâze dâri rânandegi koni?
당신은 벌써 술을 마셔도 돼요?
‫ تو اجازه داری الکل بنوشی؟‬
to ejâze dâri alkol benushi?
당신은 벌써 혼자 외국 여행을 해도 돼요?
‫ تو اجازه داری تنها به خارج سفر کنی؟‬
to ejâze dâri tanhâ be khârej safar koni?
 
 
 
 
해도 돼요
‫اجازه داشتن‬
ejâze dâshtan
우리 여기서 담배 피워도 돼요?
‫اجازه هست اینجا سیگار بکشیم؟‬
ejâze hast injâ sigâr bekeshim?
여기서 담배 피워도 돼요?
‫اینجا سیگار کشیدن مجاز است؟‬
injâ sigâr keshidan mojâz ast?
 
 
 
 
신용카드로 지불해도 돼요?
‫ می توان با کارت اعتباری پرداخت نمود؟‬
mitavân bâ kârte e-etebâri pardâkht nemud?
수표로 지불해도 돼요?
‫ می توان با چک پرداخت کرد؟‬
mitavân bâ chek pardâkht kard?
현금으로만 지불해도 돼요?
‫ فقط نقد پرداختن مجاز است؟‬
faghat naghd pardâkhtan mojâz ast?
 
 
 
 
전화를 해도 돼요?
‫می توانم لحظه ای تلفن بزنم؟‬
mitavânam lahze-i telefon bezanam?
뭘 물어봐도 돼요?
‫می توانم لحظه ای یک سوال کنم؟‬
mitavânam lahze-i yek soâl konam?
뭘 말해도 돼요?
‫می توانم لحظه ای چیزی بگویم؟‬
mitavânam lahze-i chizi beguyam?
 
 
 
 
그는 공원에서 자면 안 돼요.
‫او (مرد) اجازه ندارد در پارک بخوابد.‬
oo ejâze nadârad dar pârk bekhâbad.
그는 차 안에서 자면 안 돼요.
‫او (مرد) اجازه ندارد در خودرو بخوابد.‬
oo ejâze nadârad dar khodro bekhâbad.
그는 기차역에서 자면 안 돼요.
‫او (مرد) اجازه ندارد درایستگاه قطار بخوابد.‬
oo ejâze nadârad dar istgâhe ghatâr bekhâbad.
 
 
 
 
우리 앉아도 돼요?
‫اجازه داریم بنشینیم؟‬
ejâze dârim beneshinim?
우리 메뉴를 봐도 돼요?
‫اجازه داریم لیست غذا را داشته باشیم؟‬
ejâze dârim liste ghaza râ dâshte bâshim?
우리 따로 돈을 내도 돼요?
‫اجازه داریم جدا پرداخت نمائیم؟‬
ejâze dârim jodâ pardâkht namâyim?
 
 
 
 
 

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  71-80  | Free Android app | Free iPhone app

뇌가 새로운 단어를 배우는 방법

우리가 단어를 공부할 때 우리의 뇌는 새로운 내용을 저장한다. 학습은 그러나 지속적인 반복을 통해서만 이루어진다. 우리의 뇌가 얼마나 단어를 잘 저장하는지는 그러나 여러가지 요소에 달려있다. 가장 중요한 것은 우리가 단어를 구칙적으로 반복한다는 것이다. 오로지 자주 읽거 적는 단어들이 저장된다. 단어가 하나의 그림처럼 보곤된다고 말할 수 있다. 이 학습원칙은 원숭이에게 있어서도 적용된다. 원숭이는 단어를 충분히 자주 볼 때 그것을 "읽는" 법을 배울 수 있다. 단어를 이해하지 못해도 그들을 그들의 형식을 통해 알아볼 수 있다. 하나의 언어를 완벽하게 구사하기 위해서는 우리는 많은 단어가 필요하다. 그러기 위해서 단어는 잘 정리되어야 한다. 우리의 기억은 보관실처럼 작동된다. 단어를 빨리 찾을 수 있도록 어디에서 그것을 찾아야 하는지를 알아야 한다. 그래서 단어를 특정 문맥 안에서 배우는 것이 더 좋다. 그렇게 해야지 우리의 기억이 항상 올바른 파일을 열 수가 있다. 하지만 우리가 잘 배운 것도 다시 잊어버릴 수 있다. 지식은 능동저장소에서 수동저장소로 이동한다. 망각을 통해 우리는 불필요한 지식으로부터 우리를 해방한다. 이렇게 우리의 뇌는 새롭고 보다 중요한 사물을 위해 자리를 내준다. 그래서 우리가 우리의 지식을 정기적으로 가동하는 것이 중요하다. 수동적 저장소에 있는 것은 영원히 잃어버린 것은 아니다. 우리가 잊어버린 단어를 보면 다시 기억을 한다. 우리가 한 번 배우면 두 번째는 더 빨리 배운다. 자신의 어휘를 늘리고 싶어하는 사람은 자신의 취미도 늘려야 한다. 왜냐하면 우리 모두가각자 취미가 있기 때문이다. 그래서 우리는 대부분 같은 일에 몰두한다. 하나의 언어는 그러나 많은 각기 다른 언어영역으로 이루어진다. 정치를 재밌어하는 사람은 운동신문을 읽는 것도 좋겠다!

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

힌디어는 인도아리안어군에 속합니다. 이 말은 인도 북부와 중부의 대부분 주에서 사용됩니다. 힌디어는 특히 파키스탄에서 사용되는 우르두어와 가까운 친족 관계에 있습니다. 기본적으로 이 두 언어는 거의 동일합니다. 기본적인 차이점은 문자입니다. 힌디어에서는 쓸 때 데바나가리 문자를 사용합니다. 이에 반해 우르두어에서는 아랍어 문자 체계를 사용합니다. 힌디어의 특징은 방언이 많다는 점입니다.

인도는 나라가 워낙 크기 때문에 방언도 부분적으로는 상당히 큰 차이를 보입니다. 이 힌디어를 모국어로서 사용하는 사람은 약 3억 7천만 명 정도입니다. 그 외에 힌디어를 제2 언어로서 사용하는 사람이 최소한 천 5백만 명 정도 더 있습니다. 따라서 힌디어는 세계에서 가장 많이 사용되는 언어 중의 하나라고 볼 수 있습니다. 이 언어는 중국어 다음으로 두 번째로 많이 사용되는 언어입니다. 말하자면 스페인어와 영어 사용자보다 더 많습니다! 그리고 인도가 세계에 끼치는 영향력도 급속히 강해지고 있습니다!

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  71-80  | Free Android app | Free iPhone app

 


Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
Imprint - Impressum  © Copyright 2007 - 2018 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 페르시아어 초급반