언어언어를 온라인으로 배우자
previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  21-30  | Free Android app | Free iPhone app

Home  >   50languages.com   >   한국어   >   페르시아어   >   목차


23 [스물셋]

외국어 배우기

 


‫23 [بیست و سه]‬

‫یادگیری زبانهای خارجی‬

 

 
어디서 스페인어를 배웠어요?
‫شما کجا اسپانیائی یاد گرفتید؟‬
shomâ kojâ espâniâ-i yâd gereftid?
포르투갈어도 할 줄 알아요?
‫پرتقالی هم بلدید؟‬
porteghâli ham baladid?
네, 그리고 이태리어도 약간 해요.
‫بله، ایتالیایی هم قدری بلدم.‬
bale, itâliâ-i ham ghadri baladam.
 
 
 
 
제가 보기에는 아주 잘해요.
‫به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید.‬
be nazare man shomâ khyli khub sohbat mikonid.
그 언어들은 꽤 비슷해요.
‫زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند.‬
zabân-hâ tâ hade ziâdi shabih-e ham hastand.
저는 그것들을 잘 알아들을 수 있어요.
‫من آنها (زبانها) را خوب متوجه می شوم.‬
man ânhâ (zabân-hâ) râ khub motevajeh mishavam.
 
 
 
 
하지만 말하기와 쓰기는 어려워요.
‫اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.‬
ammâ sohbat kardan va neveshtan moshkel ast.
저는 아직 실수를 많이 해요.
‫من هنوز خیلی اشتباه می کنم.‬
man hanuz khyli eshtebâh mikonam.
틀릴 때마다 고쳐주세요.
‫لطفاً هربار مرا تصحیح کنید.‬
lotfan har bâr marâ tas-hih konid.
 
 
 
 
당신은 발음이 아주 좋아요.
‫تلفظ شما خیلی خوب است.‬
talafoze shomâ khyli khub ast.
약간의 억양만 있어요.
‫فقط کمی لهجه دارید.‬
faghat kami lahje dârid.
당신이 어디서 왔는지 알아볼 수 있어요.
‫می توان فهمید اهل کجا هستید.‬
mitavân fahmid ahle kojâ hastid.
 
 
 
 
당신의 모국어가 뭐예요?
‫زبان مادری شما چیست؟‬
zabâne mâdari-e shomâ chist?
어학원 코스를 하는 중이에요?
‫شما به کلاس زبان می روید؟‬
shomâ be kelâse zabân mi-ravid?
어떤 교재를 사용해요?
‫از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟‬
az kodâm ketâbe darsi estefâde mikonid?
 
 
 
 
지금 당장은 그 이름이 기억 안 나요.
‫الان نمی دانم اسم آن چیست.‬
al-ân nemidânam esme ân chist.
제목이 생각이 안 나요.
‫عنوان کتاب یادم نمی آید.‬
onvâne ketâb yâdam nemi-âyad.
잊어버렸어요.
‫نام آن را فراموش کرده ام.‬
nâme ân râ farâmush karde-am.
 
 
 
 
 

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  21-30  | Free Android app | Free iPhone app

게르만어

게르만어는 인도유럽어족에 속한다. 이 어족의 특점은 음운론적인 특징이다. 음성체제상의 차이점이 이 언어들을 다른 언어들로부터 구별짓는다. 약 15개의 게르만어가 존재한다. 이는 5억명의 사람들의 모국어이다. 각 언어의 정확한 수를 규정하는 것은 힘들다. 자립적인 언어 아니면 방언만이 존재하는지 여부가 종종 불분명한 경우가 많다. 가장 의미있는 게르만어는 영어이다. 이는 약 3억5천만 명의 모국어자들을 가지고 있다. 그 다음에는 독일어와 네덜란드어가 따른다. 게르만어는 각기 다른 집단으로 나뉘어진다. 북게르만어, 서게르만어, 그리고 동게르만어. 북게르만어는 스칸디나비아어들이다. 영어, 독어, 네덜란드어는 서게르만 언어들이다. 동게르만 언어는 다 소멸되었다. 이에 속하는 것은 예를 들자면 고딕어이다. 식민지를 통해 게르만어가 세계 곳곳에 전파되었다. 그래서 네덜란드어를 캐리비언과 남아프리카에서도 사용한다. 모든 게르만어는 같은 어원을 가진다. 하지만 공통된 조어가 있었는지는 확실하지 않다. 그 외에는 극히 소수의 고대의 게르만 글이 보존되었다. 로마어와는 달리 거의 이에 대한 자료가 거의 없다. 게르만어의 연구가 이때문에 보다 어렵다. 게르만족의 문화에 대해서도 비교적 아는 사실이 적다. 게르만족은 하나의 동일체를 이룬 적이 없다. 이때문에 공통된 정체성이라는 것이 없었다. 그래서 학계는 남의 자료를 사용해야 한다. 그리스인과 로마인 없이는 게르만족에 대해서 아는 것이 극히 적었을 뿐일 것이다!

휴가와 외국 여행, 그리고 직업을 위해 어학 실력을 쌓으십시오!

카탈로니아어는 로망스어군에 속합니다. 이 언어는 스페인어와 프랑스어, 그리고 이탈리아어와 가까운 친족 관계에 있습니다. 이 언어는 안도라, 스페인령 카탈로니아 지방 및 발레아레스 제도에서 사용됩니다. 그리고 아라곤 지방과 발렌시아 지방의 일부 지역에서도 이 카탈로니아어가 사용됩니다. 모두 합하여 약 1억 2천만 명의 사람들이 카탈로니아어를 말하거나 이해합니다. 이 언어는 8 - 10세기 사이에 피레네 지방에서 발생하였습니다. 이 언어는 정복에 의해 영토가 확장됨에 따라 남부와 동부로 전파되었습니다. 이 카탈로니아어가 스페인어의 방언이 아니라는 점을 아셔야 합니다.

카탈로니아어는 세속 라틴어에서 발전한 언어로서 독자적인 언어로 간주됩니다. 따라서 스페인인이나 라틴아메리카인이 이 언어를 배우지 않고 이해할 수는 없습니다. 카탈로니아어의 구조는 많은 부분 로망스어군에 속하는 다른 언어의 구조와 유사합니다. 하지만 물론 다른 언어에는 없는 자신만의 고유한 점도 있습니다. 카탈로니아어를 사용하는 사람은 자신의 언어에 대한 자부심이 무척 강합니다. 수십 년 전부터는 정치적인 이유에서도 이 카탈로니아어를 적극적으로 장려하고 있습니다. 미래가 있는 이 언어를 배우십시오!

previous page  up 목차  next page  | Free download MP3:  ALL  21-30  | Free Android app | Free iPhone app

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2018 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 한국어 - 페르시아어 초급반